Skip to main content

Popular posts from this blog

അര്‍ശസ് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സ Piles Ayurveda treatment is simple and effective.

ഗുദ സംബന്ധമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍ മുന്‍പത്തേക്കാള്‍ കൂടിവരികയാണിന്ന്. മനുഷ്യന്‍റെ മാറിവരുന്ന ജീവിതശൈലി , ആഹാരം , ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിതം , എന്നിവ അവനെ ഇന്ന് അനേകം രോഗങ്ങളില്‍ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. സ്വസ്ഥമായി ടോയിലറ്റില്‍ അല്‍പ സമയം ചിലവഴിക്കാനില്ലാത്തവരാണ് പലരും എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അത് അതിശയോക്തിയല്ല. ഗുദരോഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്ന ഒന്നുമാണ് അര്‍ശസ്. പൈല്‍സ് , മൂലക്കുരു എന്നീപേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇനിയുള്ളവ ഫിഷര്‍ , ഫിസ്റ്റുല , എന്നിവയാണ്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമെ ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മലബന്ധം. മലബന്ധമാണ് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നമ്മെ എത്തിക്കുന്നത് എന്നതൊരു സത്യമാണ്. മലബന്ധം പലരും അവഗണിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് സര്‍ജറി വരെ വേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. മലബന്ധത്തിനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ (causes of constipation) പ്രധാനമായും ആഹാരത്തെയാണ് മലബന്ധത്തിന്‍റെ കാരണക്കാരനായി കണക്കാക്കാവുന്നത്.മലത്തിന്‍റെ സ്വഭാവം അത് കട്ടിയുള്ളതോ അയഞ്ഞതോ ആകുക എന്നത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. നാരുകളില്ലാത്ത ആഹാരമാണ്

വെരിക്കോസ് വെയിൻ രോഗികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വ്യായാമങ്ങൾ

മലബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ശീലങ്ങൾ

 

A rare case of big pile mass cures by ksharasutra

A  60 year old male presented to the opd with this huge fourth digree piles. Patient was unable to sit. The pile mass projects out of the anal canal. As per the patient he was suffering from piles for many years. Initially the piles was very small and it came out during the defecation. It used to go inside anal canal spontaneously. Gradually the pile mass increased the size and it needed manual reduction in that stage. Pile mass used to go inside while he pushes inside. But once in a fine day it refused to go inside. He tried hard and pile mass didnt go inside after defecation. It was painful. Patient got frightened and came to hospital. He opted ayurveda treatment. We tried with medicine first. It went vain. So our consultant Ayurveda Surgeon Dr.Jishnu Chandran suggested to go for surgery in allopathy hospital. But patient was not ready he wanted to try Ayurveda methods. Doctor decided  to do Ksharasutra therapy. Patient was willing wholeheartedly. Next day we did the ther

വെരിക്കോസ് വെയിനിൽ വേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ടിപ്പുകൾ

വെരിക്കോസ് വെയിനിൽവേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ടിപ്പുകൾ  https://youtu.be/BpjFNeH5S0s

മലാശയ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ അറിയാം?

മലാശയ  അര്‍ബുദങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഗുരുതരവും സങ്കീര്‍ണവുമാണ് കോളോ റെക്ടല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ അഥവാ മലാശയ അര്‍ബുദം. ജനിതക കാരണങ്ങളേക്കാള്‍ ജീവിതശൈലിയില്‍ വന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം മലാശയ അര്‍ബുദം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നത് ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ വലിയ ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു....... see this video for more information 

സിരാവ്യധം വെരിക്കോസ് വെയിൻ ചികിത്സയിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ വരദാനം

ആയുര്‍വേദത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചികിത്സാ കര്‍മമാണ് രക്തമോക്ഷം അല്ലെങ്കില്‍ രക്തം കളയല്‍. അഷ്ടാംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ശല്യ ചികിത്സയിലെ പ്രധാന ക്രിയഎന്ന നിലയില്‍ ഇത് പ്രസിദ്ധമാണ്. ശരീരത്തിലെ സര്‍വാംഗമായും പ്രാദേശികമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടരക്തത്തിനെ പുറന്തള്ളുന്നതാണ്‌ ഈ ചികിത്സയുടെ തത്വം. സുശ്രുത സംഹിതയില്‍ രക്ത മോക്ഷ ചികിത്സക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കി അതിനെ പഞ്ചകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. കേരളത്തില്‍ അധികം വൈദ്യന്മാര്‍ രക്തമോക്ഷം ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ശല്യതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരം കൂടിവരുന്നതിനെ ഫലമായി രക്തമോക്ഷ ചികിത്സക്കും പ്രചാരം വര്‍ധിക്കുന്നതായി കാണാം .  

Leech therapy

A leech therapy done for patient who is suffering from a varicose eczema and pigmentation.  Stasis dermatitis or varicose eczema, is a kind of eczema, a skin disorder that can occur in people who have varicose veins. It happens because of poor circulation. It usually affects the lower legs, and sores may develop    Leech application gives significant relief to the symptoms of eczema such as erythema, edema, oozing, excoriation and lichenification, etc., The life quality of the patient also improved significantly after leech therapy.

Migraine headache

Migraine headache Migraine is very common in our society, some times we used to coordinate all the head ache as migraine How we can differentiate migraine from other head ache ????   1) It's a vascular headache   2) Pulsatile , Episodic, and Throbbing in nature 3)Pain is present in one half of the head, but it may change the side on the next episode   4) May or may not be associated with nausea and vomiting 5) Photophobia and Phonophobia (extreme sensitivity to light and sound)   6) Pain relieved after sleeping  7)Aura occurs before or with the headache. Aura is a warning symptom . An aura can include visual disturbances, such as flashes of light or blind spots, or other disturbances, such as tingling on one side of the face or in an arm or leg